امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

    د ښې دامنې او هاست ټاکنه

    لومړنی ګام د سایټ سرعت ډېرول، د هاست ټاکنه او د سایټ هاستېنګ دی، ډېری نټونه بې له دې چې اړینې نکتې وګوري ازارنه یا قېمته هاستونه اخلي، دا کړنه په اسانۍ سره کولی شي چې ستاسې سایټ د شکست سره مخ کړي. دغه هاستونه او د مېزبانۍ هوا چې د سي پي یو رم او د دېسک هوا په ګډه استفاده کوي. د دې هوا په علت سره دغه ګډه هوا باور تر دې حده کلکوي چې د سایټ سرعت د ډېر انظار لامل ګرځي.

    مخکې له دې چې هاست واخلو، نو باید د خدمتونو کیفیت او د هغوی لاس نیوي ته دقت وکړئ، د هاستونو او دامنو د اخیستنو چې په وړیا ډول وي ځان وساتئ، باید تاسې هغه هاستونه چې هوا یې خاصه وي او ستاسې د سایټ لپاره د استفادې وړ وي ګټه واخلئ، تر څو تاسې وکولی شئ چې ښه پایله لاس ته راوړئ، د دې تکنیکونو په مرستې سره ستاسې د سایټ سرعت کولی شي ستاسې سایټ د رقیبانو ترمنځ په لومړۍ لیکه ودروي.

    دډومېن نوم څومره د سايټ پر سئو اغېزه کوي؟