کمپيوټرڅنګه کولی شو چې، د خپل ځانګړي سايټ برېښناليک چک کړو؟

کمپيوټر يا موبايل کې بروزر پرانيزئ.
خپل سايټ پته وليکئ او په آخر کې دو ټکي (:) 2096 ورزيات کړئ.
د بېلګې په توګه mywebsite.com:2096
انټر کړئ تر څو وېب مېل پاڼه تاسو ته ښکاره شي.

خپل برېښناليک او شفر دننه کړي. بیا وروسته hordi باندې کليک کړئ ترڅو برېښناليک برخه پرانستل شي.

دا هم ولولئ

مبارک شه.

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    نوشته‌های تازه