امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

  د سئو اړین ټکي

  د سئو ټاکنه ساده نه ده

  ډېر کسان او شرکتونه په دې برخه کې ډېر فعالیت کوي، چې د هغوی عمل د تخصص په برخه کې د موږ لپاره ستونزمن دي، امکان لري په لومړۍ ناسته کې داسې کلمې او اصطلاحات وکارول شي چې زموږ لپاره ناپېژنده وي.

  که چېرته په دط برخه کط وړ پوه ونه لرئ نو نه شئ کولی چې کس وټاکئ، له تاسې نه به ډېره وخت ونیسي او هېڅ کله به بریالي نه شئ.

  په سئو کې بریالیتوب وخت نیسي

  کوم کسان چې پر دې برخه واک نه لري نو هغوی ته د سئو پېژندنه ستونزمنه ده، ډېر دا فکر کوي چې ډېر تکنیکونه شته دې، چې د هغې څخه په ګټه اخیستنې سره په کم وخت کې ښې پایلې لاس ته راځي، که دا فکر غلط وي، نو د سئو د بریاليتوب لپاره صبر او زغم ته اړتیا ده.

  تخنیکي سئو یا تکنیکال سئو څه ته وايي؟