امین الله هاشمی

هره ورځ ستاسو ایمیل کې خبر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

  د سایټ په بهینه کولو کې څه کار وکړو؟

  د سئو د انجامولو لپاره ښه کار د یو کار یادول دي، د سئو ټول کارونه په لاندې څلور برخو کې خلاصه کوو:
  کورنۍ سئو: څه شئ چې مو په سایټ کې نشر کړي او څنګه مو هغه برابر کړي، داسې یې باید برابر کړو چې د پلټنې موترونو ته د لوستلو او درک وړ وي.

  تخنیکي سئو:

  څنګه موږ باور تر لاسه کړو چې د پلټنې موترونه بې له کومې ستونزې زموږ ستایټ ته لاس رسی ولري. کورنۍ پرمختللې سئو: د سایټ پرمخ چې کوم عملونه ښکاره کېږي، تر څو د هغې تله لیدل شوې نه وي، نو د پایلو په پلټنه کې ډېروالی راځي.
  بهرنۍ سئو: لېنک ورکول او نور تکنیکونه چې د سایټ د لوړوالي لپاره تر سره کېږي. د یو سایټ بهینه کول د کورنۍ سئو څخه پيلېږي، نور به د دې مسئلې اړوند وغږېږو او نور بحث به پرې وکړو.

  سئو څه ته وايي او د انلاین کاروبار په پرمختګ کې څه رول لري